لایه های بازدارنده

 

لایه های بازدارنده شامل بخش های زیر میباشد:

لایه های بازدارنده برپایه بیتومن

پایه رزین های سینتتیک ترموست

لایه های بازدارنده بصورت شیت یا ورق


2019 © All Rights reserved by آذران پوشش بسپار
By AvisHost | By Avis Design